Splay bar

Splay е многофункционален дисплей. Може да се използва като остров за демонстрация на продукти в различни области и сектори или като модул за кетъринг.

Тегло: 40кг

Размери:  Дължина – 130, Ширина – 70, Височина – 98

Материал: Полиетилен

Осветление: Работи с батерии или кабелно

Допълнителни опции: Позволява персонализиране с лого при определени изисквания.

SKU: 6967-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: